Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Lærere og assistent til Østmarka skole, Oslo

Østmarka skole er en 1-10-skole.

ØSTMARKA SKOLE i Oslo vil fra 01.08.2017 ha ledig:

- 70-80% lærerstilling, vikariat: Det søkes etter en lærer som helst kan undervise i musikk og engelsk. Det kan også bli aktuelt med andre fagområder. Stillingen kan deles opp ved behov.

- 22,5 % lærerstilling i spansk.

- 8,5 % lærerstilling i valgfaget programmering på u-trinnet.

- 40-50% lærerstilling: Det søkes etter lærer som kan undervise i småskolen.

- 30% assistentstilling, vikariat.

 

Vi søker engasjerte og dyktige personer som:

-Har omsorg for den enkelte elev, setter grenser og er konsekvent

-Har gode samarbeidsevner og er fleksibel

-Må kunne flytende norsk, både muntlig og skriftlig

-Har evne til dialog med foresatte og andre samarbeidspartnere

 

Følgende vil også bli vektlagt:

-Lojalitet mot skolens målsetning både i undervisning og ved eget eksempel

-Personlig egnethet, erfaringsbakgrunn, livssyn og samlivsform

 

Østmarka er en 1-10-skole som ligger idyllisk til rett ved marka og er en skole tilhørende fire Adventistkirker i Oslo-området. Skolen kan tilby et spennende og utfordrende arbeid i et internasjonalt miljø blant sko­lens ca. 90 elever. Hos oss blir du del av et hyggelig kollegium.

Den som blir tilsatt, må for­plikte seg til å følge sko­lens mål­setting: Skolen skal tilrettelegge læringsarbeid som gir kunnskap og utvikler ferdigheter og holdninger i et miljø som fremmer kristen tro, individuell vekst og samarbeid, til tjeneste for Gud og medmennesker.

Det må fremlegges politiattest ved ansettelse. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du gjerne ta kontakt med rektor pr. epost: post@ostmarkaskole.no eller ringe 47 97 97 77. Se også vår hjemmeside: www.ostmarkaskole.no. Søk­nad med kopi av vitne­mål og attes­ter sendes Skole­styret ved Østmar­ka skole, John G. Matte­sons v. 13, 0687 OSLO.

Søknadsfrist: 21. april 2017

Powered by Cornerstone