Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Lærere til Lundeneset vgs

Skolen ligger i Ølensvåg, Rogaland.

Lundeneset VGS er en kristen friskole med internat i Ølensvåg. Skolen tilbyr programområdene Studiespesialisering, Service og samferdsel, Medieproduksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Lærer i norsk

Vi har fra høsten 2017 ledige stillinger med norsk. Kan gjerne kombineres med andre fag.

Vi ønsker oss lærere som

  • vil være med og utruste morgendagens samfunnsbyggere.

  • vil engasjere seg i å videreutvikle skolen med et godt faglig og sosialt miljø.

  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens kristne mål.

  • vil ta del i sosialpedagogiske oppgaver og det kristne arbeidet på skolen.

  • ønsker å gjøre en forskjell i livet til elever og kollegaer.

Utdanning – gjerne mastergrad, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fagfordeling og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere.

Skolen har en særordning for norsk som gir mer tid til forberedelse og vurdering.

Du må kunne arbeide aktivt for å fremme skolens visjon og kristne målsetting og delta i det sosialpedagogiske arbeidet. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13 og Diskrimineringsloven § 7. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. friskoleloven § 4-3.

 

Vi kan

  • tilby et spennende kollegafellesskap i et stimulerende internatskolemiljø med rike muligheter og positive medspillere, både blant elever og personale.

  • tilby lønn etter avtale.

  • være behjelpelig med å skaffe bolig dersom det behøves.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Gustav Løge Fosse, glfosse@lvs.no, tlf 404 38 901 eller undervisningsleder Arlene Pedersen, apedersen@lvs.no, tlf 404 38 902.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

Søknad på eget skjema: http://lvs.no/wp-content/uploads/2015/03/2013-02-28-søknadsskjema.pdf,
som sendes til Lundeneset VGS AS, Lundanesvegen 37, 5582 ØLENSVÅG eller på e-post: post@lvs.no.

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse: August 2017.

Powered by Cornerstone