Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Lærere til Bergen Kristne Grunnskole

Skolen ligger på Kråkenes like sør for Bergen sentrum.

 

Bergen Kristne Grunnskole er en 1 – 10-skole med én klasse på hvert trinn og om lag 210 elever. Skolen har gode lokaler og et stabilt personale. Skolen vår ønsker å ha et miljø preget av læring, trivsel og omsorg. Hver dag arbeider vi for at den enkelte elev skal få utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt.

Lærere på barnetrinnet og på ungdomstrinnet

Vi har fra høsten 2017 ledig 2 - 4 stillinger. Vi etterspør spesielt lærere med norsk for ungdomstrinnet, engelsk på barnetrinnet og ungdomstrinnet og kroppsøving. Andre fag er også aktuelle.

Kvalifikasjonskrav
Godkjent lærerutdanning fra høyskole eller universitet. Utdanning fra utlandet skal alltid være godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT).

Kompetanse
Lærerutdanning, med kompetanse til å undervise på barnetrinnet og/eller ungdomstrinnet.
Vi ønsker strukturerte og tydelige medarbeidere, med gode evner til å kommunisere og som er glad i å jobbe med barn og ungdom. I tillegg til å være formelt kvalifisert, legger vi stor vekt på personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Vi ønsker deg velkommen som er engasjert, nysgjerrig, fleksibel, god til å samarbeide og har vilje til endring og utvikling.

Som medarbeider på Bergen Kristne Grunnskole må du kunne identifisere deg med skolens verdidokument og fremstå som et godt forbilde for elevene ut fra skolen sine verdier og målsetninger.

Søkerne vil bli vurdert i forhold til personlige egenskaper og skolen sine behov. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning.
Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest slik det er krav om etter friskoleloven.

Vi tilbyr

Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø.
Gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter offentlig tariff
.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Lars Kongsvik, lars.kongsvik@bkgs.no, tlf. 95978566.

Søknad, CV og referanser sendes:

lars.kongsvik@bkgs.no.

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse: August 2017.

 

 

Powered by Cornerstone