Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Rektor til Alta Kristne Grunnskole

Skolen er en 10-årig grunnskole med ca. 100 elever.

Skolen ligger sentralt plassert i Alta og startet undervisningen høsten 2003. Skolen har sin forankring i den evangelisk-lutherske lære. Alta er Finnmarks største by med ca. 20.000 innbyggere. Plassen er omgitt av flott natur med godt klima som gir gode muligheter for friluftsliv. Byen faller også inn under tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark som innebærer nedskrivning av studielån og lettelser i personbeskatningen.

Vi søker etter rektor til Alta Kristne Grunnskole med tiltredelse fra 01.08.17. Rektor har ansvar for både den pedagogiske og den administrative drift av skolen og vil ha skolens styre som nærmeste overordnede organ.

Vi ønsker å knytte til oss en rektor som er villig til å gå aktivt inn for å fremme skolens kristne målsetning. Den som ansettes må være en bekjennende kristen på evangelisk/ luthersk grunn og må forplikte seg på skolens basis og formål og i liv og lære innrette seg i samsvar med dette.

Vi søker etter en rektor som:

 • har gode lederegenskaper, vilje til samarbeid, er tydelig og har god evne til kommunikasjon.
 • har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.
 • har engasjement for å skape et godt læringsmiljø og kultur for læring.
 • har evne til å arbeide målrettet og systematisk.
 • har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid.
 • har evne til å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø. 
 • har bred pedagogisk kompetanse og erfaring.

Relevant ledererfaring og lederutdanning vil bli vektlagt.

Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT både som pedagogisk og administrativt verktøy og har god kjennskap til lov- og avtaleverk.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederjobb.
 • En skole med fokus på et fast verdigrunnlag, trygt skolemiljø og gode faglige resultater.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Mulighet for relevant etter- og videreutdanning.

Søker må regne med å bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.

Stillingen kan besettes som en fast stilling eller evt. som en åremålsstilling etter avtale.

Søknadsfrist: 23.05.17.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til styrets formann på telefon 48023754.

Søknad med vitnemål, attestkopier og referanser sendes til:

Alta Kristne Grunnskole v/styret
Mikkelholmen 10
9514 Alta

Politiattest i tråd med friskolelovens § 4-3 må fremlegges før tiltredelse.

Powered by Cornerstone