Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Lærer til Østerbo vgs

Skolen ligger i Østfold og trenger lærer i helsesfag.

Østerbo videregående skole er en kristen videregående skole som gir yrkesfaglig opplæring for elever med behov for særskilt tilrettelegging pga lærevansker, bakgrunn fra rusmisbruk e.l. De fleste av skolens elever er voksne. Skolen drives i nært samarbeid med Evangeliesenteret på Østerbo, et senter som tilbyr rehabilitering for rusmiddelavhengige. 

Østerbo videregående skole søker faglærer i 100% stilling til utdanningsprogram helse- og oppvekstfag, med vekt på helsefag. Det kreves kompetanse i tråd med forskrift til opplæringsloven, f.eks. utdanning som sykepleier pluss ett år praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ansettelse på vilkår om å fullføre PPU kan bli aktuelt. Den som ansettes, må forholde seg aktivt til skolens kristne visjon. Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler i offentlig skole.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Østerbo videregående skole, Østerbo, 1764 Halden. E-post til post@o-vgs.no kan også benyttes. For spørsmål, send e-post og oppgi telefonnummer, så vil rektor ta kontakt. Søknadsfrist 1. juni. Tiltredelse så snart som mulig etter 1. august.

 

Powered by Cornerstone