Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Vikariat i norsk ved Tyrifjord vgs

Fra 1.august 2019 til og med 31.juli 2020 vil det være ledig et vikariat i 60% undervisningsstilling i norsk i Vg1 og Vg2, samt kontaktlærer ved TVS.

Vikariat i norsk skoleåret 19/20

Stillingen i norsk innbefatter undervisning i Vg1 og Vg2 studiespesialiserende og en klasse i norsk på yrkesfaglig studieretning. Ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole, er det ledig norsk på ungdomstrinnet. Se egen utlysning fra den skolen. Stillingen kan utvides til 100% i samarbeid med Tyrifjord barne- og ungdomsskole (lokalisert rett ved vgs).

Det søkes etter personer med initiativ og god evne til samarbeid.  Skolen kan tilby et kristent-adventistisk miljø preget av fellesskap og samarbeid. Undervisningsstillingene er innlemmet i Statens Pensjonskasse, og lønnsplasseringen følger kommunal tariff.  Dersom du ønsker jobben, må du trives sammen med ungdom. Du må være tydelig på hvem du er og hva du vil, samtidig som du har evnen til å samarbeide med kolleger og skolens ledelse.

Tyrifjord videregående skole er en livssynsskole som eies og drives av Syvendedags Adventistkirken. Skolen er på verdensbasis en av over 6000 skoler i kirkens regi. Tyrifjord videregående skole er en kombinert internat- og dagskole med hele landet som inntaksområde. De ansatte er forpliktet til å respektere institusjonens særpreg og i sitt arbeid og privatliv være lojale mot de prinsipper Adventistkirken står for.  Skolen forventer at ansatte engasjerer seg i sosiale og åndelige aktiviteter på stedet.

Skolestyret forbeholder seg retten til å vurdere andre kandidater enn de som søker.

Søknadsfrist: Snarest

Ta kontakt med rektor for mer informasjon om lønn, forventninger og arbeidsforhold.

Tyrifjord videregående skole, 3530 Røyse. Tlf. 32162600, 91300532,

E-mail: styrkar.dramstad@tyrifjord.vgs.no 

 

 

 

Powered by Cornerstone