Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Ledige lærerstillinger ved Lørenskog Friskole

Skolen er i behov av lærere til både barne- og ungdomsskolen.

LEDIGE STILLINGER FRA 1.AUGUST 2019

 

Skolen er i behov av lærere til både barne- og ungdomsskolen.

Lærer 100% fast stilling

Kontaktlærer på ungdomsskole med kompetanse i realfag, KRL og samfunnsfag fra 5. – 10. trinn.

Lærer 100% vikariat (f.o.m. – august 2019 t.o.m. mars 2020 med mulighet for forlengelse ut skoleåret.)  

Undervisning 1.- 7. trinn i fagene norsk, kunst- og håndverk, matematikk og spesialundervisning.  

Lærer 80 % vikariat (f.o.m. 1.september t.o.m. 31.desember)

Undervisning på ungdomsskolen i fagene norsk, engelsk og KRL, samfunnsfag og noe spesialundervisning.   

Assistent 50 % fast stilling i barneskolen (mulighet for utvidelse av stilling ved jobb i SFO og ungdomsskolen).

Søkere til lærerstillingene må ha godkjent formell kompetanse.

Kort om skolen:

Lørenskog Friskole er en 1-10 skole i vekst. I dag har vi 120 elever. Skolen arbeider for å gi elevene et pedagogisk tilbud ut fra den enkeltes behov, samt å bidra aktivt til at elevene blir gode samfunnsborgere, grunnfestet i den kristne tro og kristne grunnverdier. Vil du være med og bidra aktivt til at skolens visjon blir realisert, ønsker vi veldig gjerne å høre fra deg.
For mer informasjon om stillingenes innhold, ta kontakt med rektor på tel: 48894451 eller 67922300.Søknad og CV sendes: epost@lorenskogfriskole.no                                     

SØKNADSFRIST: Mandag 20. mai

Nærmere informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside: www.lorenskogfriskole.no
 

  

Powered by Cornerstone