Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Vikariat ledig ved Vatneli skole, Sandnes

Fra 1.august 2019 er det ledig et årsvikariat i ca. 40% stilling (mandag og tirsdag) hovedsakelig i fagene kroppsøving og matematikk på u-trinnet, samt svømming i grupper på 1-10.trinn. Det kan også bli ledig en større stillingsprosent knyttet til andre fag, inkludert spes.ped.

Vatneli skole er en firdelt 1-10 skole godkjent for 72 elever, drevet av Adventistkirken. Skolens visjon er: ”Sammen mot målet” med vekt på verdiene kompetanse, respekt og kristentro. Skolen kan tilby et støttende og engasjerende arbeidsmiljø. Se for øvrig skolens hjemmeside: www.vatneli.no.

Den som ansattes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne, både i undervisning og eksempel. Arbeidserfaring fra adventistskole vektlegges.

I tråd med opplæringsloven og friskoleloven er godkjent politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuell ansettelse og før tiltredelse.

Lønn etter KS-regulativet, medlemskap i SPK og gode forsikringsordninger i KNIF-Trygghet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos rektor, tlf 51 60 40 60/40 43 79 69 eller assisterende rektor, tlf. 911 99 996. Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes via epost: post@vatneli.no med kopi til arne.leknes@vatneli.no og bjorn.knutsen@vatneli.no. Søknad kan alternativt sendes med post til Vatneli skole, Vatneliveien 79, 4309 Sandnes. Søknadsfrist er snarest mulig og senest 15.07.19.

Powered by Cornerstone