Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til http://www.kristneskoler.no

Ledig stilling som sosialpedagogisk rådgiver på Tomb

Stillingen som sosialpedagogisk rådgiver blir ledig fra 1. januar 2020.

Vi søker etterfølger til sosialpedagogisk rådgiver i løpet av høsten 2019. SØKNADSFRIST: 10. september. Deltidsstillingen kan være mulig å utvide med undervisning.

Sosialpedagogisk rådgiver skal inspirere og medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i undervisningsmiljø og internat. Rådgiver gir veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter, og formidler hjelp og støtte i vanskelige situasjoner til rette hjelpeinstans. Rådgiver leder skolens sosialpedagogiske avdeling, har nært samarbeid med helsesykepleier og er en del av skolens miljøteam. Det kan påregnes andre oppgaver knyttet til rådgivning.

Rådgiver må ha høyskole/universitetsutdanning og erfaring fra rådgivning av ungdom. Undervisningskompetanse er en fordel og gjerne arbeidserfaring knyttet til psykisk helse.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må påregnes noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltar i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Krav om politiattest.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon kan rektor Morten Thomassen kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1640 RÅDE

Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med dedikerte ansatte og engasjerte elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold og har i dag om lag 270 elever. Tomb er godkjent for 379 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk og Anleggsteknikk i Vg2), TIP (Kjøretøy og Anleggsteknikk i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

 

Powered by Cornerstone